Juridisk informasjon

Nauticum ApS

Faardrupvej 18, DK-4200 Slagelse, DANMARK

Telefon: +45 7878 4213

E-post: mail@nauticum.shop

NETT:  https://nauticumshop.com/

 

Administrerende direktør: Mai-Britt B. Vaqué

Registreringsdomstol: Jurisdiksjon Naestved

Registreringsnummer: 42281255

MVA-nummer: DK42281255

 

Borde:
Frank W. Vaqué, Dennis B. Petersen

Formann i representantskapet:
Mai-Britt B. Vaqué

 

 

Klageprosedyre
Hvis du ønsker å klage på kjøpet, vennligst send en e-post til administrerende direktør Mai-Britt Bjørnholt Vaqué.
Dersom vi mot formodning ikke finner en løsning, kan du sende inn en klage til forbrukerrådgivningssenterets elektroniske klageportal eller EU-kommisjonens nettbaserte klageportal, forutsatt at kravene er oppfylt.

https://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

 

Ansvarsfraskrivelse

1. Innhold i netttilbudet
Forfatteren påtar seg intet ansvar for aktualitet, korrekthet, fullstendighet eller kvalitet på informasjonen som gis. Ansvarskrav mot forfatteren knyttet til materielle eller immaterielle skader forårsaket av bruk eller manglende bruk av informasjonen som er gitt eller ved bruk av uriktige og ufullstendige opplysninger er fundamentalt utelukket, med mindre forfatteren kan bevises å ha handlet forsettlig eller grovt uaktsomt Feil eksisterer. Alle tilbud er uforpliktende. Forfatteren forbeholder seg uttrykkelig retten til å endre, supplere eller slette deler av sidene eller hele tilbudet uten særskilt varsel eller å stoppe publiseringen midlertidig eller permanent.

2. Referanser og lenker
Ved direkte eller indirekte henvisninger til eksterne nettsteder ("hyperlenker") som ligger utenfor forfatterens ansvarsområde, vil en ansvarsplikt kun tre i kraft i det tilfellet forfatteren kjenner til innholdet og det vil være teknisk sett. mulig og rimelig for ham å forhindre bruk i tilfelle ulovlig innhold. Forfatteren erklærer herved uttrykkelig at på det tidspunktet koblingen ble opprettet, var ikke noe ulovlig innhold gjenkjennelig på de lenkede sidene. Forfatteren har ingen innflytelse på den nåværende og fremtidige utformingen, innholdet eller forfatterskapet til de koblede/koblede sidene. Han tar derfor herved uttrykkelig avstand fra alt innhold på alle lenkede/tilknyttede sider som ble endret etter at lenken ble opprettet. Denne erklæringen gjelder for alle lenker og referanser som er satt på forfatterens egen nettside, så vel som for tredjepartsinnlegg i gjestebøker satt opp av forfatteren, diskusjonsfora, lenkekataloger, e-postlister og alle andre former for databaser hvis innhold kan nås eksternt. For ulovlig, ukorrekt eller ufullstendig innhold, og spesielt for skade som følge av bruk eller ikke-bruk av slik informasjon, er leverandøren av siden som det ble henvist til alene ansvarlig, ikke personen som bare refererer til den respektive publikasjonen via lenker .

3. Opphavsrett og varemerkerett
Forfatteren streber etter å respektere opphavsretten til bilder, grafikk, lyddokumenter, videosekvenser og tekster som brukes i alle publikasjoner, å bruke bilder, grafikk, lyddokumenter, videosekvenser og tekster som han har laget selv eller å bruke lisensfri grafikk , lyddokumenter, videosekvenser og tekster . Alle merkenavn og varemerker som er nevnt på nettstedet og muligens beskyttet av tredjeparter, er uten begrensning underlagt bestemmelsene i gjeldende varemerkelov og eierrettighetene til de respektive registrerte eierne. Konklusjonen om at varemerker ikke er beskyttet av tredjeparts rettigheter bør ikke trekkes bare på grunnlag av deres omtale! Opphavsretten til publiserte objekter opprettet av forfatteren forblir utelukkende hos forfatteren av sidene. Reproduksjon eller bruk av slik grafikk, lyddokumenter, videosekvenser og tekster i andre elektroniske eller trykte publikasjoner er ikke tillatt uten uttrykkelig samtykke fra forfatteren.

4. Databeskyttelse
Hvis det er mulig å legge inn personlige eller forretningsdata (e-postadresser, navn, adresser) innenfor Internett-tilbudet, avslører brukeren disse dataene på en uttrykkelig frivillig basis. Bruk og betaling av alle tjenester som tilbys er tillatt - så langt det er teknisk mulig og rimelig - uten å oppgi slike data eller ved å oppgi anonymiserte data eller et pseudonym. Bruk av kontaktdetaljene publisert i forlaget eller sammenlignbar informasjon, slik som postadresser, telefon- og faksnumre og e-postadresser, av tredjeparter for å sende informasjon som ikke er uttrykkelig etterspurt, er ikke tillatt. Vi forbeholder oss uttrykkelig retten til å ta rettslige skritt mot avsendere av såkalte spam-e-poster hvis de bryter dette forbudet.

5. Juridisk gyldighet av denne ansvarsfraskrivelsen
Denne ansvarsfraskrivelsen skal betraktes som en del av Internett-tilbudet som det ble henvist til denne siden fra. Hvis deler eller individuelle formuleringer av denne teksten ikke, ikke lenger eller ikke helt samsvarer med gjeldende rettssituasjon, forblir de resterende delene av dokumentet upåvirket i innhold og gyldighet.